Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja tellida ettevõttesse pädeva töökeskkonnaspetsialisti teenuse, kui leiab, et ei ole ise valmis töökeskkonnaspetsialist olema ning ei soovi spetsialisti määrata ka oma töötajate seast.

Lähtudes seadusandlusest kuulub töökeskkonnaspetsialisti teenus osutamise kohustuste hulka:

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes
 2. Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine
 3. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine
 4. Töökeskkonna mõõdistamine tellimine (vajadusel)
 5. Töötajate juhendamine
 6. Tegevuskava koostamine (tuginedes riskianalüüsile ja töökeskkonna mõõdistamistulemustele)
 7. Ohutusjuhendite koostamine
 8. Sobilike isikukaitsevahendite valimine ja töötajatele kättesaadavaks tegemine
 9. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine
 10. Tööinspektsiooniga suhtlemine

Eelised teenuse sisseostmise juures on: 

 • Vähendab kulutusi – teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui töötaja palgakulu.
 • Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on korras!