Keskkonnainvesteeringute Keskus

Teenuse tellimise hetkest kuni tööde valmimiseni läks justkui hetk. Arvestades, et üle Eesti on 10 osakonda ja üle 100 töötaja sai Risico meie asjadega väga kiiresti ja proffesionaalselt hakkama.